03.03
2017

Zmiana kursu walutowego. Co sprawia, że kurs waluty "porusza się" w górę lub w dół?

Co sprawia, że kurs waluty "porusza się" w górę lub w dół?

Wahania kursu uzależnione są od zachowań uczestników danego rynku, czyli osób, które w konkretnym momencie handlują daną parą walutową. Popyt i podaż ścierają się tutaj ze sobą tak, jak w przypadku każdego innego rynku.

Aby wyjaśnić, dlaczego kurs waluty rośnie lub spada, poniżej przedstawiamy klasyczną drabinkę, na której w czasie rzeczywistym zawierane są transakcje kupna i sprzedaży. Na jej podstawie zobrazujemy mechanizm poruszania się kursu waluty i zmianę aktualnego przelicznika.

Drabinka przedstawia kontrakt terminowy na EUR/USD notowany na amerykańskiej giełdzie towarowej CME. Jest to kontrakt fizyczny, więc teoretycznie handlując na nim zgadzamy się na dostarczenie lub odebranie realnej waluty po danej cenie. W tym przypadku jeden kontrakt to równowartość 125000 EUR. Termin wygaśnięcia kontraktu terminowego oraz jego równowartość zawsze ustala giełda, na której dochodzi do wymiany.W żółtej ramce zaznaczona jest aktualna cena rynkowa. Cyfry, które znajdują się po prawej stronie ceny na kolejnych poziomach w górę, oznaczają kontrakty osób zainteresowanych sprzedażą tego instrumentu po danej cenie. Poniżej po lewej stronie znajdują się kontrakty osób zainteresowanych kupnem instrumentu po danej cenie. 2 rubryki w prawo od ceny można zobaczyć ile kontraktów zostało kupionych lub sprzedanych na poszczególnych poziomach w trakcie danej sesji.

Aby cena na parę EUR/USD na omawianym przykładzie urosła, muszą zostać wykupione wszystkie kontrakty znajdujące się na aktualnym poziomie ceny (w żółtej ramce) i przynajmniej 1 kontrakt na poziomie 1,0954. Aktualnie na poziomie 1,0953 widać 39 kontraktów wystawionych na sprzedaż, jednak w rzeczywistości liczba ta może ulec zmianie w dowolnym momencie. Dzieje się tak dlatego, że zlecenia kupna lub sprzedaży mogą być dokładane lub zdejmowane z rynku w czasie rzeczywistym przez wszystkich uczestników tego rynku (niemożliwe jest to tylko, gdy rynek jest zamknięty). Zlecenia bardzo często są zdejmowane w sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych lub niejasnych dla inwestorów. Do takich sytuacji dochodzi np. przed opublikowaniem ważnych danych makroekonomicznych, przed zamknięciem sesji lub przed weekendem (wtedy rynek tymczasowo może tracić płynność). Na rynku znajdują się również zlecenia ukryte, tzw. Icebergi. Zlecenie ukryte można zobaczyć dopiero wtedy, gdy ostatni kontrakt na danym poziomie nie znika, pomimo że uczestnicy próbują go kupić. Podobnie sytuacja wygląda przed ruchem ceny w dół.

Cena może rosnąc tak długo, jak długo będą znajdować się chętni na kupno danego instrumentu (w tym przypadku kontraktu terminowego na parę EUR/USD) po coraz wyższej cenie i jednocześnie pojawi się druga strona, która będzie chciała sprzedawać coraz drożej. Uczestnicy rynku starają się zarabiać na zmianie ceny. Tak samo, jak na każdym innym rynku, chcą kupić taniej i drożej sprzedać lub sprzedać drożej i odkupić taniej. W rzeczywistości nie można sprzedać czegoś, czego się nie posiada. W tym przypadku istnieje opcja krótkiej sprzedaży, która to umożliwia.

Uczestnik kupując kontrakt po danej cenie liczy, że wyżej na drabince pojawią się kolejni chętni, którzy odkupią od niego drożej zakupiony wcześniej kontrakt. W tym celu ustawia zlecenia przeciwstawne na poziomie, który, wg niego, będzie w najbliższej przyszłości kupowany. W momencie, gdy na danym poziomie zaczyna brakować kupujących lub strona podażowa zaczyna przeważać, cena przestaje rosnąć i zaczynają się spadki. W tej sytuacji nasz uczestnik rynku z zakupionym wcześniej kontraktem musi podjąć decyzję, która będzie pasować do jego strategii i aktualnej sytuacji. W uproszczeniu: może sprzedać posiadany kontrakt po aktualnej cenie z zyskiem bądź stratą, może też poczekać na kontynuację wzrostów, stawiając niżej, w wybranym przez siebie miejscu, tzw. zlecenie obronne, które zamknie aktualną pozycję z dopuszczalną stratą. Jeśli cena wróci do wzrostów, uczestnik zamknie swoją pozycję z zyskiem, jeśli spadnie - ze stratą.

Powyższy opis zachowań przedstawia handel na instrumentach finansowych w dużym uproszczeniu. Daje jednak ogólny pogląd na to, dlaczego kurs danej pary walutowej rośnie lub spada. Każdy uczestnik rynku otwiera pozycję w celu osiągnięcia zysku. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Decyzje bardzo często są podejmowane na bieżąco i niejednokrotnie pod wpływem emocji. Suma wszystkich transakcji i decyzji inwestorów kształtuje obraz, który możemy później zobaczyć na wykresie ceny.Autor: Łukasz Trzeciak

Zacznij korzystać z kantoru online i oszczędzaj

Szukasz szczegółów? 
Przejdź do działu Pomoc

Masz pytania? 
Zadzwoń 517 570 460