Pomoc - Ochrona danych osobowych

 • Dlaczego moje dane osobowe są przetwarzane?

  Przetwarzamy Twoje dane w celach określonych w naszej Polityce Prywatności, w celach wskazanych poniżej:
  1. w celu prawidłowej realizacji zawartej między nami umowy,
  2. celu realizacji obowiązków, jakie nakładają na nas przepisy powszechnie obwiązującego prawa,
  3. w celu uzyskania dostępu do naszej strony www oraz możliwości korzystania z usług, jakie oferujemy za pośrednictwem naszej strony
  4. w celu udzielania odpowiedzi na zapytania, zamówienia i zgłoszenia serwisowe
  5. w celu kontaktu i udzielania informacji dotyczącej Twoich danych osobowych oraz usług, jakie świadczymy
  6. w celu przekazywania informacji handlowej

  W celach określonych w punktach 1- 5, czyli w sytuacjach kiedy korzystamy z Twoich danych osobowych w związku z żądaniem, zamówieniem, transakcją, umową (także w ramach czynności powiązanych) oraz w celu udostępnienia żądanych przez Ciebie usług, korzystanie z Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy.

  Natomiast, w sytuacjach związanych z szeroko pojętym marketingiem korzystanie z Twoich danych osobowych odbywa się w oparciu o zgodne z prawem interesy własne lub za zgodą użytkownika

  wróć

Zacznij korzystać z kantoru online i oszczędzaj

Szukasz szczegółów? 
Przejdź do działu Pomoc

Masz pytania? 
Zadzwoń 663 900 663