12.07
2017

Jak zrobić przelew zagraniczny za rozsądne pieniądze?

Przelewy zagraniczne stają się coraz bardziej popularne, mimo że ich wykonanie nie jest łatwe. Dlatego każdy, kto planuje zlecenie takiego przelewu, powinien zapoznać się z podstawowymi informacjami na ten temat, a szczególną uwagę poświęcić kwestii kosztów, która zawsze budzi wiele wątpliwości.


Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: jak najtaniej zrealizować w banku przelew zagraniczny czy przelew w walucie.


Na koszta wpływa wiele czynników. Są one uzależnione przede wszystkim od banku nadawcy, rodzaju konta nadawcy, banku odbiorcy, banków pośredniczących, wybranej opcji kosztowej, kraju, do którego przelew ma być wykonany, waluty, kwoty i... tutaj na moment się zatrzymamy, żeby zrozumieć mechanizm działania przelewu zagranicznego.Co to jest przelew zagraniczny?

Wbrew swojej nazwie przelew zagraniczny to według powszechnie stosowanego nazewnictwa w bankowościach elektronicznych wielu banków nie tylko przelew do banku do innego kraju, ale także przelew w walutach obcych w ramach dwóch banków krajowych. Systemy bankowe większości banków klasyfikują transakcje między polskimi bankami w walucie innej niż krajowa (np. EUR, USD, GBP) jako zagraniczne, dlatego też takie przelewy mogą wiązać się z takimi samymi opłatami, jak przelewy do innego kraju.
Przelew zagraniczny – jaki bank wybrać?

Większość z nas bez zastanowienia wybrałaby swój bank. Ten, w którym ma się konto złotówkowe. Jest to dość naturalny wybór i, jeśli dokonujemy jednorazowego przelewu, nawet uzasadniony względami wygody. Po prostu nikomu nie będzie się chciało zakładać konta w innym banku, dla jednego tylko przelewu. Inaczej sprawa się ma w przypadku regularnych przelewów zagranicznych, zwłaszcza powtarzanych do tego samego odbiorcy. Tutaj warto rozeznać się, z jakiego banku najkorzystniej będzie dla nas wykonywać takie przelewy, analizując tabele opłat i prowizji banków. Bez przeszkód i czasochłonnych analiz ofert różnych banków wszystkie przelewy walutowe do kontrahentów zagranicznych zrealizuje też kantor internetowy Kantoria.com.Przelew zagraniczny - o co zapytać w banku?

Musimy wiedzieć, jaki jest w danym banku koszt wykonania przelewu za granicę (w walucie) z konta walutowego, np. w euro. Być może warto będzie założyć konto walutowe w innym banku, z którego wykonanie przelewu będzie obarczone niższą opłatą. Każdy bank dysponuje własną tabelą, w której znajdziemy informacje o opłatach i prowizjach. Koszt założenia konta walutowego czy koszt i warunki jego prowadzenia będą różne dla różnych banków. Ponadto należy pamiętać, że bank może w każdej chwili dokonać zmiany tabeli opłat i prowizji, przez co koszt wysłania przelewu może stać się w pewnym momencie dużo wyższy. Tabele opłat i prowizji w bankach są okresowo zmieniane, więc łatwo pominąć wiadomość o podwyżce opłat.Przelew zagraniczny – jaki koszt?

Żaden bank nie wykona nam przelewu zagranicznego za darmo, chyba że mamy wynegocjowane indywidualne warunki dla swojego konta. Co więcej, nie mamy pewności, czy bank docelowy, do którego ma trafić przelew, nie pobierze opłaty za jego przyjęcie. Mimo wszystko jednak, chcąc założyć konto walutowe w banku, powinniśmy zgłębić temat kosztów. Pytając o konkretne koszta dowiedzmy się, ile zapłacimy za samo wysłanie pieniędzy z naszego konta w banku. Niestety takie informacje, jak koszty banków pośredniczących w transakcji, czy opłata za przelew przychodzący są praktycznie niemożliwe do ustalenia w banku, z jakiego będziemy wysyłać przelew. Tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy waluta dotrze do beneficjenta, poznamy ostateczne koszty wykonanego przelewu. O ile na poziomie przelewów walutowych krajowych opłaty są zazwyczaj niewielkie, to w przypadku przelewów do innych krajów mogą one przyprawić o zawrót głowy.Jaką drogę pokonuje przelew zagraniczny?

Zlecenie przelewu zagranicznego nie zawsze oznacza bezpośrednie dostarczenie środków na konto odbiorcy przez nasz bank. Po drodze mogą pojawić się jeszcze banki pośredniczące (tzw. banki korespondencyjne) i niestety dotarcie do informacji, jakie będą to w konkretnym przypadku banki, a już tym bardziej dotarcie do konkretnych kwot opłat, które pobiorą za swoją usługę, jest praktycznie niemożliwe. Stawki są bardzo zróżnicowane i mogą wynieść od kilku do kilkunastu jednostek waluty, ponieważ banki pozostają w przeróżnych zależnościach względem siebie, gdy przekazują pomiędzy sobą zagraniczne transakcje. Zwykły śmiertelnik nigdy nie wie na 100%, jaką drogę przebędzie akurat jego transakcja i ile ostatecznie będzie kosztować.Kto płaci za przelew zagraniczny?

Jako nadawca przelewu możemy zdecydować o tym, kto poniesie koszty bankowe poprzez wybór opcji kosztowej dla naszej planowanej transakcji. Standardowo banki oferują 2 opcje kosztowe: SHA i OUR. Ponadto niektóre banki umożliwiają wysłanie przelewu opcją kosztową BEN, która jest mało popularna. Wybór odpowiedniej opcji kosztowej wpływa na to, jaki będzie ostateczny koszt wykonania przelewu zagranicznego. Z tabeli opłat i prowizji, którą posiada każdy bank, dowiemy się o kosztach realizacji naszego przelewu przez nasz bank. Część banków pobiera prowizję procentowo, część stosuje stałe opłaty w określonych wysokościach dla danych walut. Trzeba jednak pamiętać, że do tego mogą dojść jeszcze koszty banku odbiorcy oraz banków pośredniczących. To właśnie koszty banków pośredniczących najtrudniej oszacować.


Jeśli chcemy mieć gwarancję stałych kosztów, warto zrealizować przelew zagraniczny za pośrednictwem kantoru internetowego Kantoria.com. W Kantoria.com opcja SHA kosztuje zawsze 10 zł, a opcja OUR – 85 zł, co może zapewnić oszczędności nawet kilkuset złotych w porównaniu do kosztów, które wygeneruje wykonanie przelewu przez bank.
Opcja kosztowa SHA

Wybór tej opcji oznacza, że koszta przelewu zagranicznego są dzielone między nadawcę a odbiorcę. Nadawca opłaca koszta swojego banku, odbiorca – swojego. Jeżeli pojawią się banki pośredniczące w transakcji, ich prowizję także opłaca odbiorca przelewu. Opcja kosztowa SHA uwzględnia przelewy we wszystkich walutach, także w euro, choć dla przelewów w euro do krajów objętych systemem SEPA zawsze korzystniej będzie, jeśli wybierzemy SEPA. Opcję SHA powinniśmy wybrać, gdy transakcja ma być wykonana w walucie innej niż euro lub gdy środki mają trafić do kraju, który nie jest objęty systemem SEPA.Opcja kosztowa OUR

Wybierając tę opcję to my zgadzamy się na pokrycie kosztów przelewu z naszych środków. Choć taka sytuacja może się wydawać niekorzystna (płacimy więcej niż trzeba), jest to jednak najczęściej wybierana opcja przelewu zagranicznego przez przedsiębiorców – do zapłaty za faktury zagraniczne. Opcja OUR gwarantuje, że cała należna kwota zostanie przelana kontrahentowi. Jeżeli pojawią się koszty banków pośredniczących, także nadawca je ponosi. Opcja kosztowa OUR uwzględnia przelewy we wszystkich walutach, choć dla przelewów w euro w Unii Europejskiej zawsze korzystniej będzie, jeśli wybierzemy system SEPA.Przelew w euro, czyli SEPA

Aby ułatwić dokonywanie przelewów zagranicznych na terenie Unii Europejskiej, a także obniżyć ich koszt, w 2006 roku wprowadzono system płatności SEPA (skrót od: Single Euro Payments Area, co oznacza Jednolity Obszar Płatniczy w Euro). Celem systemu SEPA jest umożliwienie szybkich, bezpiecznych i tanich przelewów pomiędzy państwami Unii Europejskiej oraz Islandią, Norwegią Liechtensteinem i Szwajcarią, według takich samych zasad i na takich samych warunkach. Tutaj uwaga: nie każdy przelew w euro jest przelewem SEPA – nawet jeśli przekazujemy euro z Polski (która jest objęta systemem SEPA) na rachunek bankowy w euro do naszego odbiorcy, lecz kraj odbiorcy nie należy do krajów systemu SEPA, przelew musimy zrealizować jako zwykły przelew zagraniczny.Ile kosztuje SEPA?

Koszt przelewu w systemie SEPA jest z założenia niski i w każdym kraju ma podobną wysokość. ponieważ celem stworzenia systemu było m.in. zapewnienie tanich i szybkich przelewów. W Polsce standardowo jest to opłata wysokości 5-10zł. W Kantoria.com opłata za przelew SEPA jest stała i wynosi 5 zł. Warto korzystać z SEPA kiedy tylko jest to możliwe, ponieważ każda standardowa płatność zagraniczna, realizowaną poza systemem SEPA, będzie nas kosztować kilka razy więcej i będzie realizowana dłużej.Przelew SEPA – jakie warunki należy spełnić

Żeby zrealizować płatność w systemie SEPA, należy pamiętać o kilku kryteriach, które muszą być spełnione łącznie:

 • kraj odbiorcy przelewu to kraj Unii Europejskiej, Norwegia, Islandia, Lichtenstein, Szwajcaria

 • bank beneficjenta jest uczestnikiem systemu SEPA – teoretycznie może się zdarzyć, że bank w kraju objętym SEPA nie realizuje przelewów w tym systemie, w praktyce w Kantoria.com nigdy nie spotkaliśmy się z takim przypadkiem

 • podać prawidłowy kod SWIFT banku (zwany też BIC)

 • podać prawidłowy numer rachunku beneficjenta w formacie IBAN

 • wybrać tryb zwykły płatności (a nie na przykład ekspres) - w większości banków przy przelewach SEPA ta opcja ustawia się automatycznie

 • wybrać opcję SHA, która w systemach bankowych zwykle ustawia się automatycznie


Przelew zagraniczny – jak zrobić?

Najprościej i najwygodniej oczywiście przez internet – jeśli mamy konto walutowe i wysyłamy bezpośrednio tę walutę, na którą oczekuje nasz odbiorca. Niektóre banki po wypełnieniu danych do przelewu automatycznie podpowiadają w systemie bankowości elektronicznej jedną z możliwych opcji (SHA lub OUR, a także SEPA). Dane, dzięki którym system bankowości elektronicznej dokonuje takiego przyporządkowania to: waluta, kraj, termin realizacji. Część banków z automatu pokazuje w polu wyboru opcji kosztowych jedną z opcji i to ona zostanie przyporządkowana naszej transakcji, jeśli jej sami nie zmienimy.


Bywają systemy bankowości, w których samodzielnie należy skonstruować przelew zagraniczny w kilku krokach, ponieważ system w ogóle nie pokaże w polach wyboru skrótów SHA, OUR czy SEPA, lecz opcję nazwaną ogólnie „przelew zagraniczny”. Wówczas należy ją wybrać i w dalszych krokach albo określić opcję kosztową albo wskazać chęć wysyłki systemem SEPA. Przy tym kroku może się zdarzyć, że skróty SHA, OUR czy SEPA w ogóle się nie pojawią, lecz każda z tych opcji zostanie podana w sposób opisowy, np. koszty dzielone, koszty nadawcy, przelew europejski.Przelew zagraniczny – termin realizacji

Standardowo przelew SEPA realizowany jest następnego dnia roboczego (jeżeli zlecenie zostało złożone przed godziną 13), w bankowości jest to termin określony jako D+1. Przelew w opcji OUR lub SHA (wysłany przez godziną 13) to kilka dni roboczych: D+1, D+2 lub D+3, a w przypadku przelewów do krajów, takich jak Chiny czy USA, czas ten może się jeszcze wydłużyć. Z dostępnych terminów mamy możliwość wyboru także D+0 (przelew pilny, przelew ekspresowy), co oznacza realizację przelewu w dniu zlecenia. Jeśli jednak nie mamy pilnej potrzeby korzystania z tej opcji, nie wybierajmy jej – jest obarczona wysokimi opłatami dodatkowymi. Kantoria.com oferuje przelewy z zerową datą waluty za dodatkową opłatą w wysokości 10 zł. Ponadto należy pamiętać, że czas realizacji jest w dużej mierze uzależniony także od tego, jaką walutę wysyłamy. W przypadku wysyłki przelewu euro czas realizacji będzie znacznie krótszy niż w przypadku przelewu dolarów.Przelew zagraniczny z konta w PLN

Wysłanie przelewu zagranicznego (czyli walutowego) z konta w PLN jest możliwe. Jednak zlecając taki przelew trzeba liczyć się z tym, że bank dokona przewalutowania naszych środków według własnego kursu, co przysporzy nam pewnych strat. W takiej sytuacji, gdy nie dysponujemy kontem walutowym, idealnym rozwiązaniem będzie wykonanie przelewu walutowego poprzez kantor internetowy, który wymieni nasze środki po lepszym kursie i prześle je – już jako walutę – bezpośrednio do naszego odbiorcy. W Kantoria.com większość przelewów w walutach do banków polskich jest realizowana bezpłatnie, natomiast przelewy walutowe do innych państw są realizowane w stałej opłacie w opcjach: SHA (10 zł) i OUR (85 zł) oraz w systemie SEPA (5 zł). Korzystając z naszego kantoru internetowego nadawca przelewu ma gwarancję, że poniesie tylko i wyłącznie te określone stałe opłaty. Nasi doradcy podpowiedzą też, który rodzaj opcji kosztowej wybrać w konkretnym przypadku.Przelew zagraniczny – jakie dane są potrzebne

Do realizacji przelewu zagranicznego potrzebne są następujące dane:

 • imię i nazwisko odbiorcy - właściciela konta

 • adres odbiorcy

 • numer IBAN

 • kod SWIFT (BIC)

 • opcjonalnie nazwa banku


Ważne!

Wszelkie dane do przelewów zagranicznych podajemy w podstawowym alfabecie europejskim, bez polskich znaków. Zlecenie przelewu z danymi z polskimi znakami może zostać cofnięte lub w ogóle nie przyjęte do realizacji przez bank. Dane mogą też zostać poprawione przez bank, lecz będziemy za to obarczeni dodatkowymi kosztami.Co to jest SWIFT?

SWIFT jest kodem ułatwiającym szybką identyfikację banku odbiorcy. Składa się z 8 lub 11 znaków, które mogą też określić konkretną placówkę banku.Co to jest IBAN?

IBAN to międzynarodowy numer rachunku bankowego, na który składa się:

 • dwucyfrowy kod kraju

 • dwucyfrowa liczba kontrolna

 • kodu banku i oddziału

 • numer konta


Godziny graniczne dla przelewów zagranicznych

Jeżeli zależy nam na tym, aby przelew zagraniczny znalazł się jak najszybciej na koncie walutowym, najlepiej wysłać go przed godziną 13.00. Dla walut takich jak USD, GBP czy CHF jest to godzina graniczna. Jeżeli wyślemy przelew później, bank rozpocznie jego realizację dopiero w następnym dniu roboczym. Nieco inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku przelewów euro. Jeżeli wysyłamy przelew w trybie SEPA, to w wielu bankach godzina graniczna jest przesunięta, natomiast wysłanie przelewu w opcji SHA lub OUR powinno nastąpić przed godziną 13.00.


Zacznij korzystać z kantoru online i oszczędzaj

Szukasz szczegółów? 
Przejdź do działu Pomoc

Masz pytania? 
Zadzwoń 517 570 460