Pomoc - Bezpieczeństwo

 • Kto może zlecić transakcję w imieniu firmy?

  Osoba może zlecić transakcję w imieniu firmy jeśli spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  - posiada pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu firmy w zakresie praw i obowiązków majątkowych
  - jej zakres jej obowiązków umożliwia zawieranie takich operacji

  Ponadto osoba ta musi mieć dostęp do rachunków firmowych lub do firmowej bankowości elektronicznej.

  Osoba ta będzie jednocześnie wskazana do kontaktu z Kantoria.com i w razie potrzeby to z nią będziemy się kontaktować.

  wróć

Zacznij korzystać z kantoru online i oszczędzaj

Szukasz szczegółów? 
Przejdź do działu Pomoc

Masz pytania? 
Zadzwoń 517 570 460