12.08
2017

Kurs średni, marża kantoru, spread – co oznaczają te pojęcia?

Co to jest kurs średni?

Zacznijmy od tego, że kurs średni w kantorze nie ma nic wspólnego z oficjalnym kursem średnim NBP, publikowanym każdego dnia.
 
Najprościej mówiąc kurs średni w kantorze to kurs uplasowany pośrodku między kursem kupna a kursem sprzedaży, wyliczany jako średnia arytmetyczna tych dwóch kursów. To kurs bez marży, pozbawiony kwoty, która stanowi zarobek kantoru.

 
Jak wyliczyć kurs średni waluty – przykład:

Kurs kupna: 4,24 PLN
Kurs sprzedaży: 4,28 PLN
Kurs średni: (4,28 + 4,24) : 2 = 4,26 PLN

W przytoczonym przykładzie kurs średni wynosi 4,26 PLN

Co to jest marża kantoru?
 
Marża kantoru to kwota, którą kantor zarabia w wyniku dokonanej transakcji. W uczciwym kantorze marża jest wliczona w oferowane kursy. Oznacza to, że Klientów obowiązują kursy z tabeli kursów, marża nie jest dodatkowo doliczana.

Marża jest to różnica między kursem średnim a kursem kupna lub kursem sprzedaży. Każdy kantor sam narzuca swoje własne marże i nie ma w tym względzie ograniczeń, wpływ może mieć jedynie bezpośrednia konkurencja kantoru.
 
 
Obliczmy marżę dla naszego przykładu:
 
Kurs kupna: 4,24 PLN
Kurs sprzedaży: 4,28 PLN
Kurs średni: 4,26 PLN
 
Marża: 4,28 - 4,26 = 0,02 PLN  lub  4,26 - 4,24 = 0,02 PLN
 
W przytoczonym przykładzie marża wynosi 0,02 PLN, czyli 2 grosze.
 
2 grosze to kwota zbliżona do realnych marż, jakimi posługują się kantory internetowe. To właśnie tak niskie marże pozwalają im na ogromną konkurencyjność wobec kantorów stacjonarnych, w których marże sięgają kilkunastu, a zdarza się, że i kilkudziesięciu groszy.
 
Bardzo niska marża w przypadku kantorów wymiany walut online powoduje jednak, że kantory internetowe mają już tylko minimalne pole manewru w kwestii oferowania rabatów. Nasi Klienci czasami pytają, jak to możliwe, że w kantorze stacjonarnym (lub w banku) dostają propozycję rabatu na poziomie kilku groszy, a od nas słyszą, że już 1 grosz to nieosiągalny dla nich rabat.
 
W rzeczywistości w Kantoria.com marża dla waluty EUR wynosi nawet mniej niż w przytoczonym przykładzie - zaledwie 1,4 grosza! W tej sytuacji 1 grosz to byłby już bardzo duży rabat (ponad 70%).
 
W przypadku dużych rabatów, np. rabatu 50% (w Kantoria.com otrzymują taki posiadacze Karty Dużej Rodziny), określając ich wysokość, przechodzimy więc nawet do specjalistycznego słownictwa finansowego: pipsów, czyli jednostek pieniężnych mniejszych niż grosz (1 grosz = 100 pipsów).

Co to jest spread?
 
Spread walutowy jest to różnica między kursem kupna a kursem sprzedaży w kantorze. Spread równa się więc sumie marży na kupno i marży na sprzedaż. Zwykle obie te marże są tej samej wysokości i wówczas spread to podwojona marża kantoru, ale niekoniecznie – bywa, że marża na kupno jest nierówna marży na sprzedaż, wówczas spread obliczamy dodając je do siebie.

 
W sytuacjach na rynku walutowym obarczonych dużym ryzykiem, banki i kantory rozszerzają spready, aby zapobiec stratom finansowym. Taką sytuację obserwowaliśmy przez jakiś czas po ogłoszeniu wyniku referendum w Wielkiej Brytanii dotyczącego jej wyjścia z UE. Spready, a tym samym marże, mogą być dowolnie zwiększane lub zmniejszane przez instytucję zajmującą się wymianą walut.

W naszym przykładzie spread wyliczymy tak:
 
Kurs kupna: 4,24 PLN
Kurs sprzedaży: 4,28 PLN
Spread: 4,28 – 4,24 = 0,04 PLN
 
W przytoczonym przykładzie spread wynosi 0,04 PLN, czyli 4 grosze, a więc jest podwojoną marżą.

Wymiana po kursie średnim
 
Pojęciem „kurs średni“ w odniesieniu do kursów kantoru jeszcze 8-10 lat temu posługiwano się wyłącznie na wewnętrzne potrzeby firmy oferującej wymianę walut. Zanim pojawiły się pierwsze kantory internetowe, oferujące wymianę walut online, Klienci kantorów nie mieli okazji, albo mieli ją sporadycznie, spotkać się z kursem średnim w praktyce, z tego prostego względu, że kantory zarabiały na każdej transakcji, więc nie oferowały Klientom wymiany po kursie średnim.
 
Sytuacja zmieniła się diametralnie w ciągu ostatnich kilku lat, od kiedy kantory internetowe i platformy walutowe weszły na rynek wymiany walut. Firmy świadczące takie usługi wiedziały, że muszą podjąć świadome działania, aby swoją konkurencyjnością przekonać do siebie Klientów. Czynnikiem najważniejszym (obok możliwości zdalnej wymiany waluty) był oczywiście jak najniższy kurs wymiany.
 
W przypadku wymiany walut online wymiana po kursie średnim jest często praktykowaną formą okazjonalnej promocji dla Klientów. Mimo że takie transakcje oznaczają brak zarobku dla kantoru, oferowane w rozsądnym dla firmy zakresie, dają jej szansę na rozwój, poszerzanie grona Klientów i budowanie lojalności stałych Użytkowników.
 
Kantoria.com umożliwia swoim potencjalnym oraz obecnym Klientom wymianę po kursie średnim m.in. dzięki programowi Twoje Punkty, gdzie 1 pozyskany punkt = 1 jednostka waluty wymieniana po kursie średnim. W ramach programu punktami premiujemy m.in. Stałe Transakcje.
 
 
Autor: Anna Dawid

Zacznij korzystać z kantoru online i oszczędzaj

Szukasz szczegółów? 
Przejdź do działu Pomoc

Masz pytania? 
Zadzwoń 517 570 460