04.05
2017

Jakie są rodzaje wykresów cen walut i jak je interpretować?

Jakie są rodzaje wykresów i jak je interpretować?

Wykres ceny, niezależnie od tego czy mamy do czynienia z parą walutową, indeksem, surowcem czy innym instrumentem finansowym, jest historycznym zapisem transakcji, które miały miejsce w danym okresie. W rzeczywistości na każdym instrumencie finansowym dochodzi do walki pomiędzy siłami kupna i sprzedaży. Jak na każdym innym rynku i tu popyt ściera się z podażą.

W jaki sposób powstaje wykres ceny?

Wykres ceny oraz wszystko, co można na nim zobaczyć, jest odzwierciedleniem przebiegu handlu i transakcji zawartych na danym instrumencie finansowym w danym czasie. W zależności od upodobań, ruch ceny można obserwować na wykresie słupkowym, świecowym lub liniowym (ciągłym). Wykres ceny jest prezentowany dla regularnych odcinków czasowych, nazywanych na rynku finansowym interwałami czasowymi. Jedna świeca lub słupek (w zależności od rodzaju wykresu) reprezentuje wszystkie transakcje, które zostały w tym okresie zawarte oraz ruch ceny, do którego doszło w konsekwencji.  W zależności od oprogramowania lub strony internetowej, na której istnieje możliwość podejrzenia wykresów instrumentów finansowych (np. stooq), mogą one być prezentowane standardowo w interwałach: miesięcznym, tygodniowym, dziennym, czterogodzinnym, godzinnym, 30-minutowym, 15-minutowym, 5-minutowym i jednominutowym, lub - o ile jest taka możliwość - w dowolnie wybranym (np. 2-minutowym).Zawsze jednak są do regularne odcinki czasu.


RODZAJE WYKRESÓW CENY

Wykres słupkowy (barowy).
Jeden słupek reprezentuje zakres cenowy, w którym odbywał się handel w danym okresie czasu (w przypadku poniższego wykresu jest to miesiąc). Pozioma kreska po lewej stronie słupka oznacza cenę otwarcia, po prawej natomiast widoczna jest cena zamknięcia. Jeśli pozioma kreska z lewej jest niżej niż ta z prawej strony, oznacza to, że cena instrumentu urosła w tym miesiącu. W odwrotnej sytuacji mamy do czynienia ze spadkiem ceny. Powyżej i poniżej poziomej kreski znajdują się maksima i minima, które cena osiągała w danym miesiącu.


Wykres świecowy

.


Jedna świeca reprezentuje zakres cenowy, w którym odbywał się handel w danym okresie (w tym przypadku jest to miesiąc). Świeca zielona reprezentuje wzrosty, czerwona spadki. Taki dobór kolorów jest najbardziej popularny, jednak kolory można ustawić zgodnie z upodobaniem. „Wieczko i denko” to ceny otwarcia i zamknięcia. W przypadku świecy zielonej otwarcie to podstawa korpusu, a w przypadku czerwonej - dach. Knoty to wartości minimalne i maksymalne osiągane przez cenę. Jest to najpopularniejszy rodzaj wykresu i zawiera najwięcej informacji na t.emat zachowania się ceny. 


Wykres liniowy – ciągłyJest to najbardziej uproszczony rodzaj wykresu. Powstaje poprzez połączenie ze sobą cen otwarcia i zamknięcia w wybranym interwale czasowym. Im krótszy interwał, tym więcej danych pojawi się na wykresie. Punkty połączone są liniami obrazującymi zmianę ceny (wzrost lub spadek). Zaznaczony na osi po prawej stronie na czarno kurs oznacza aktualny kurs w momencie przeglądania wykresu.Autor: Łukasz Trzeciak

Zacznij korzystać z kantoru online i oszczędzaj

Szukasz szczegółów? 
Przejdź do działu Pomoc

Masz pytania? 
Zadzwoń 517 570 460