Pomoc - Transakcje ponadprogowe

 • Jak wygląda weryfikacja przy transakcji ponadprogowej?

  Użytkownik, który zleca transakcję ponadprogową, zobowiązany jest do poddania się dodatkowej weryfikacji.

  Procedura weryfikacyjna jest przeprowadzana jednorazowo, tylko przed wykonaniem pierwszej takiej transakcji, i trwa zaledwie kilka minut.

  Użytkownik zlecający taką transakcję zobowiązany jest do przesłania na adres e-mail kantoru internetowego skanu dowodu osobistego.

  Jeśli transakcja ponadprogowa wykonywana jest w imieniu firmy, należy przesłać skan dowodu osobistego Użytkownika reprezentującego firmę oraz dwóch aktualnych dokumentów rejestracyjnych firmy, np. wyciągu z odpowiedniego rejestru, zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, zaświadczenia o nadaniu numeru statystycznego REGON.

  Weryfikacja przeprowadzana jest zgodnie z zapisami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 16 listopada 2000 r.

  wróć

Zacznij korzystać z kantoru online i oszczędzaj

Szukasz szczegółów? 
Przejdź do działu Pomoc

Masz pytania? 
Zadzwoń 663 900 663